Kontenera na gałęzie

OGŁOSZENIE TERMIN PODSTAWIENIA KONTENERA NA GAŁĘZIE 31.03 – 01.04. 2022r. DO KONTENERA WRZUCAMY TYLKO GAŁĘZIE- KOSZT WYWOZU WYNIESIE WTEDY 220 ZŁ. W PRZYPADKU DOMIESZKI INNYCH FRAKCJI = LIŚCIE ,TRAWA ITP. KOSZT WYWOZU WZRASTA DO KWOTY 550 ZŁ

Kontener na odpady zielone miękkie

W dniu 21 października /czwartek/ zostanie podstawiony kontener na odpady zielone miękkie / takie jak: liście, pędy po pomidorach i ogórkach, kwiaty, maliny, jeżyny itp/. Nie wrzucamy gałęzi. W przypadku domieszki innej frakcji cena za wywóz wzrośnie o 135zł.W dn.21.10.2021r. w godz. 16-17 zostaną spisane wskazania wodomierzy. Działkowiec musi umożliwić komisji spisowej wejście na teren […]

SEGREGACJA ŚMIECI

DZIAŁKOWIEC ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA ZASAD SEGREGACJI ODPADÓW WYTWORZONYCH NA TERENIE OGRODU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEKAZANYMI PRZEZ ZARZĄD. SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW PRZYJĘTY W OGRODZIE OPARTY JEST O ZBIÓRKĘ ODPADÓW SELEKTYWNYCH DO WORKÓW -KOLOR ŻÓŁTY – PLASTIK I METALE -KOLOR ZIELONY –  SZKŁO -KOLOR NIEBIESKI –  PAPIER -ODPADÓW KOMUNALNYCH DO POJEMNIKA DZIAŁKOWIEC WYRZUCAJĄC SWOJE ŚMIECI ZOBOWIĄZANY […]

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

ZGODNIE Z § 67 PKT.1 REGULAMINU ROD DZIAŁKOWIEC MA OBOWIĄZEK UTRZYMYWAĆ W CZYSTOŚCI I ESTETYCZNYM STANIE ALEJKI – NA POŁOWIE ICH SZEROKOŚCI, GDY DO NICH PRZYLEGAJĄ DZIAŁKI PO OBU STRONACH -NA CAŁEJ SZEROKOŚCI GDY DO NICH PRZYLEGAJĄ DZIAŁKI Z JEDNEJ STRONY PRZESTRZEGANIA ZASAD ZAWARTYCH W § 68 REGULAMINU ROD, A W SZCZEGÓLNOŚCI; – ZANIECZYSZCZANIA DZIAŁEK […]

WJAZD NA TEREN OGRODU

WJAZD NA TEREN OGRODU ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z § 69 REGULAMINU ROD. W OKRESIE WEGETACJI ROŚLIN W UZASADNIONYCH WYPADKACH WJAZD NA TEREN PO UZYSKANIU ZGODY I WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU- CO NAJMNIEJ 3 DNIOWYM.