SEGREGACJA ŚMIECI

DZIAŁKOWIEC ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA ZASAD SEGREGACJI ODPADÓW WYTWORZONYCH NA TERENIE OGRODU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEKAZANYMI PRZEZ ZARZĄD. SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW PRZYJĘTY W OGRODZIE OPARTY JEST O ZBIÓRKĘ ODPADÓW SELEKTYWNYCH DO WORKÓW -KOLOR ŻÓŁTY – PLASTIK I METALE -KOLOR ZIELONY –  SZKŁO -KOLOR NIEBIESKI –  PAPIER -ODPADÓW KOMUNALNYCH DO POJEMNIKA DZIAŁKOWIEC WYRZUCAJĄC SWOJE ŚMIECI ZOBOWIĄZANY […]

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

ZGODNIE Z § 67 PKT.1 REGULAMINU ROD DZIAŁKOWIEC MA OBOWIĄZEK UTRZYMYWAĆ W CZYSTOŚCI I ESTETYCZNYM STANIE ALEJKI – NA POŁOWIE ICH SZEROKOŚCI, GDY DO NICH PRZYLEGAJĄ DZIAŁKI PO OBU STRONACH -NA CAŁEJ SZEROKOŚCI GDY DO NICH PRZYLEGAJĄ DZIAŁKI Z JEDNEJ STRONY PRZESTRZEGANIA ZASAD ZAWARTYCH W § 68 REGULAMINU ROD, A W SZCZEGÓLNOŚCI; – ZANIECZYSZCZANIA DZIAŁEK […]

WJAZD NA TEREN OGRODU

WJAZD NA TEREN OGRODU ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z § 69 REGULAMINU ROD. W OKRESIE WEGETACJI ROŚLIN W UZASADNIONYCH WYPADKACH WJAZD NA TEREN PO UZYSKANIU ZGODY I WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU- CO NAJMNIEJ 3 DNIOWYM.