Rodzinny Ogród Działkowy „EKOLOGICZNY” w Mońkach

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

ZGODNIE Z § 67 PKT.1 REGULAMINU ROD

DZIAŁKOWIEC MA OBOWIĄZEK UTRZYMYWAĆ W CZYSTOŚCI I ESTETYCZNYM STANIE ALEJKI

– NA POŁOWIE ICH SZEROKOŚCI, GDY DO NICH PRZYLEGAJĄ DZIAŁKI PO OBU STRONACH

-NA CAŁEJ SZEROKOŚCI GDY DO NICH PRZYLEGAJĄ DZIAŁKI Z JEDNEJ STRONY

PRZESTRZEGANIA ZASAD ZAWARTYCH W § 68 REGULAMINU ROD, A W SZCZEGÓLNOŚCI;

– ZANIECZYSZCZANIA DZIAŁEK I ALEJEK

– WYRZUCANIA DO OGRODOWYCH POJEMNIKÓW ODPADÓW ZIELONYCH

– SPALANIA ODPADÓW I RESZTEK ROŚLINNYCH NA TERENIE OGRODU

– PARKOWANIA POJAZDÓW NA TERENIE ROD

– STRZELANIA Z BRONI PNEUMATYCZNEJ