Rodzinny Ogród Działkowy „EKOLOGICZNY” w Mońkach

O ogrodzie "EKOLOGICZNY"

Drogi Czytelniku, oddajemy do rąk Państwa, w pewnym sensie skrócone, sprawozdanie z wieloletniej pracy społecznej na rzecz działkowców ogrodu „Ekologiczny”. zapoznając się z treścią niniejszej publikacji, nie jeden z czytelników zapyta: ”czy warto było poświęcać czas i sprawy osobiste dla innych, czy warto było przez prawie 27 lat bezinteresownie tak wiele dni życia poświęcać ogrodowi po to, by innym odpoczywało się i żyło w nim lepiej”.Warto było !!!

Obecny Rodzinny Ogród Działkowy „Ekologiczny” założony został w 1980 roku. Decyzją Naczelnika
Miasta i Gminy Mońki inż. Eugeniusza Porzeckiego z dnia 13.12.1979 r. tereny rolne,
stanowiące własność Skarbu Państwa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka Nr 1325/1
o powierzchni 1,8057 ha, położona przy Alei Wojska Polskiego 60, przeznaczone zostały pod
utworzenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego. Wykonując postanowienia tejże decyzji,
w dniu 23.01.1980 r. Kierownik Zarządu Gospodarki Terenami Zygmunt Gładkowski przekazał
powyższą nieruchomość Zarządowi Ogrodu Działkowego „im. Tysiąclecia” reprezentowanego
przez Pana Daniela Czarneckiego.

 

Wiosną 1980 r. geodeci ubiegający się o przydział działek w ogrodzie, dokonali nieodpłatnie
podziału nieruchomości na działki ogrodowe o powierzchni około 300 m2. W wyniku podziału
powstało 57 działek oraz 2 ciągi komunikacyjne z wjazdem od Alei Wojska Polskiego.
Ogród przy Alei Wojska Polskiego 60 wchodził w skład ogrodu im. „Tysiąclecia PP” (jeden
Zarząd dla obu ogrodów) do roku 1996. W dniu 23.08.1996 r. Prezydium Wojewódzkiego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców podjęło Uchwałę Nr 1/96 w sprawie ogrodu im. „Tysiąclecia
PP” na dwa oddzielne ogrody, a mianowicie:
- Ogród przy Alei Niepodległości im. „Tysiąclecia Państwa Polskiego”
- Ogród przy Alei Wojska Polskiego 60, któremu nadano nazwę „Ekologiczny”
Wykonując powyższą uchwałę, na posiedzeniu Zarządu ROD im. „Tysiąclecia PP” w dniu
25.11.1996 r. postanowiono:
- dokonać podziału salda ogrodu na dzień 31.12.1996 r. w stosunku 2:1,
- zwołać na dzień 29.11.1996 r. Walne Zebrania w obu ogrodach celem wyboru nowych
Zarządów ROD
W dniu 29.11.1996 r. odbyło się Zebranie Wyborcze Ogrodu „Ekologiczny” na którym, po
raz pierwszy w ogrodzie „Ekologiczny”, jako jednostce samodzielnej, wybrano organy ogrodu
w następujących składach:
1. Zarząd Ogrodu w 5-cio osobowym składzie
2. Komisja Rewizyjna w 3 osobowym składzie
3. Komisja Rozjemcza w składzie 5-cio osobowym

Telefon

781 341 030

Email

rodekologicznymonki@pzd.pl

Lokalizacja

Al. Wojska Polskiego 60
19-100 Mońki

Dane ogrodu

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „EKOLOGICZNY” w Mońkach
Al. Wojska Polskiego 60, 19-100 Mońki

NIP: 546 13 23 525
REGON: 007015915-21430

Odnośniki

Useful Links

News letter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Projekt i wykonanie: StronyMonki.pl

Rodzinny Ogród „EKOLOGICZNY” w Mońkach