Rodzinny Ogród Działkowy „EKOLOGICZNY” w Mońkach

WJAZD NA TEREN OGRODU

WJAZD NA TEREN OGRODU ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z § 69 REGULAMINU ROD.

W OKRESIE WEGETACJI ROŚLIN W UZASADNIONYCH WYPADKACH WJAZD NA TEREN PO UZYSKANIU ZGODY I WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU- CO NAJMNIEJ 3 DNIOWYM.